Latest news

ದಾಸಶ್ರೇಷ್ಠ ಶ್ರೀ ಕನಕದಾಸ ಜಯಂತಿಯ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಷಯಗಳು.

ದೇಶದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತತ್ವಜ್ಞಾನಿಗಳು ಪರಿವರ್ತಕರಲ್ಲಿ #ಶ್ರೀ_ಕನಕದಾಸರು ಅಗ್ರಮಾನ್ಯರು, #ಕುಲಕುಲ_ಕುಲವೆಂದು_ಹೊಡೆದಾಡ

Read all